Określ, jaki problem podejmuje Bogumiła Kaniewska w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autorkę, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury

W swoim tekście zatytułowanym “Doświadczenie historyczne w zapisie literackim” profesor Bogumiła Kaniewska podejmuje problematykę tego, jak wygląda relacja między literaturą a historią, i w jaki sposób teksty literackie stają się nośnikami informacji o czasach, które już minęły.

Nie-Boska Komedia – motywy literackie

“Nie-Boska komedia” to dramat romantyczny jednego z najważniejszych polskich twórców tej epoki, czyli Zygmunta Krasińskiego. Napisał on ją w roku 1833, tekst wydano natomiast w roku 1835.

Skąpiec – motywy literackie

“Skąpiec” to jedna z najbardziej znanych komedii francuskiego pisarza Moliera. Po raz pierwszy została wystawiona we wrześniu w roku 1668. W rolę głównego bohatera – Harpagona – wcielił się wówczas sam autor.

Makbet – motywy literackie

“Makbet” jest jedną z najbardziej znanych tragedii, które stworzył William Szekspir. Napisana została ona około 1606 roku. Pisząc ją, Szekspir korzystał ze szkockich przekazów historycznych dotyczących króla Makbeta.

Odprawa posłów greckich – motywy literackie

“Odprawa posłów greckich” to renesansowa tragedia, która wyszła spod pióra jednego z najważniejszych przedstawicieli tej epoki, czyli Jana Kochanowskiego. Po raz pierwszy wystawiono ją w roku 1578 w Jazdowie pod Warszawą, w trakcie uroczystości weselnych podkanclerzego koronnego Jana Zamoyskiego i Krystyny Radziwiłłówny, a sztukę oglądała sama para królewska, czyli Stefan Batory i Anna Jagiellonka. Następnie zaś tragedia została wydana drukiem.

Biblia – motywy literackie

Biblia to jeden z najważniejszych tekstów, które powstały w historii literatury i jest najważniejszą księgo wyznawców chrześcijaństwa na całym świecie. Jest ona istotna zwłaszcza dla kultury zachodu, która opiera się na wartościach chrześcijańskich, odbiciem których jest właśnie Biblia.

Antygona – motywy literackie

“Antygona” Sofoklesa to tragedia, która powstała w 442 roku przed naszą erą. Tekst ten oparty jest na mitach tebańskich o rodzie Labdakidów i nazywany jest tragedią władzy i jest jedną z najważniejszych i najwybitniejszych światowych tragedii.

Odyseja – motywy literackie

Znany epos grecki “Odyseja” Homera to wraz z “Iliadą: jeden z najstarszych zabytków literatury europejskiej i datowana jest na VIII wiek przed naszą erą. Początkowo przekazywana była wśród odbiorców ustnie – najprawdopodobniej Homer śpiewał ją heksametrem.

Iliada – motywy literackie

“Iliada” jest eposem, o którym sądzi się, że razem z “Odyseją” jest dziełem Homera. Datuje się ją na VIII lub VII wiek przed naszą erą, jest więc jednym z najstarszych literackich zabytków kultury europejskiej. “Iliada” opowiada o historii Achillesa oraz wojny trojańskiej, a konkretniej jej ostatniego roku trwania.

Romeo i Julia – motywy literackie

“Romeo i Julia” to chyba najbardziej znany dramat Williama Szekspira. Powstał on na początku jego drogi literackiej, w roku 1597. Opowiada on o losach dwóch zwaśnionych rodów, których historia komplikuje się, gdy przedstawiciele młodszego pokolenia – tytułowi Romeo i Julia – zakochują się w sobie.