Topielec – interpretacja

Bolesław Leśmian to polski poeta żydowskiego, który uchodzi za czołowego przedstawiciela epoki literackiego dwudziestolecia międzywojennego. Uznawany jest za najoryginalniejszą i najbardziej skrajną indywidualność polskiej literatury XX wieku.

Apollo i Marsjasz – interpretacja

Zbigniew Herbert to jeden z czołowych przedstawicieli wśród poetów XX wieku. Polski poeta, dramaturg, a także eseista oraz dramaturg. Najbardziej znanym „owocem” jego twórczości jest cykl poetycki „Pan Cogito”. Wiersz „Apollo i Marsjasz” wydany został wydany w roku 1961, w tomiku „Studium przedmiotu”.

Możliwości – interpretacja

Utwór Możliwości traktuje o posiadaniu własnego zdania wobec spraw błahych, a także poważniejszych. Z takim podejściem do rzeczywistości mierzy się każdy człowiek, a wszystkie sytuacje wymagające wyboru, wrabiają jego system wartości.

Rozbieranie Justyny – interpretacja

Czesław Miłosz bezdyskusyjnie należy do grona najwybitniejszych poetów XX wieku. W roku 1980 poeta ten zagrodzony został literacką Nagrodą Nobla za całokształt dorobku artystycznego. Jego utwór Rozbieranie Justyny, swoim tytułem nawiązuje do postaci z powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.

Życia sam zapach – interpretacja

Miron Białoszewski był polskim poetą współczesnym. Urodzony w roku 1922, zaliczany więc jest do pokolenia Kolumbów, którzy swoje dramatyczne przeżycia powiązane z II Wojną Światową spisywali w formie wierszy, lub też innych dzieł artystycznych.

Semper fidelis – interpretacja

Czesław Miłosz to poeta, prozaik oraz eseista, którego działalność artystyczna przypada na wiek XX. Przed czasem II Wojny Światowej jego poezję cechował głównie katastrofizm, po okresie wojny twórczość Miłosza zmieniła charakter na bardziej intelektualny, ambicjonalny.

Miasto w którym chciałbym zamieszkać – interpretacja

Wiersz Miasto w którym chciałbym zamieszkać autorstwa Adama Zagajewskiego jest utworem wpisanym w poezje pokolenia Nowej Fali. Zaliczamy do nich twórców takich jak reżyserzy, pisarze, ale i przede wszystkim poeci, którzy stawiali swoje pierwsze kroki artystyczne pod koniec lat 60.